LOGO

سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
انجام کارهای آماری با نرم افزار...
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

آزمون T هتلینگ

آزمون T هتلین همان بسط یافته آزمون T تک نمونه ای است. با این تفاوت در t تک نمونه یک میانگین از یگ گروه را با یک میانگین فرضی مقایسه می کنیم. ولی در آزمون T هتلینگ چند میانگین از یک گروه را بایک میانگین فرضی مقایسه می کنیم. مثال اگر آزمونی خرده آزمونهایی داشته باشد و بخواهیم در یک گروه میانگین خرده آزمون ها را با یک میانگین فرضی مقایسه کنیم.. به شرطی که میانگین فرضی برای همه خرده آزمونها برابر با یک عدد است.برچسب ها : آزمون های آماری، آزمون t، آزمون t هتلینگ، آزمون
» آزمون های سلامت ( ۱۳٩٤/۱٢/۳ )
» آزمون T هتلینگ ( ۱۳٩٤/۱٠/٢٩ )
» شعر عاشقم ( ۱۳٩۳/۱٢/۱٩ )
» لیست پرسشنامه های موجود ( ۱۳٩۳/٢/۱٩ )
» نگرش سیستمی ( ۱۳٩٢/۱٠/٢۳ )
» عناوین پایان نامه های موجود ( ۱۳٩٢/۳/۱٧ )
» تدریس درس آمار ( ۱۳٩٢/٢/٢۳ )
» تدریس SPSS ( ۱۳٩٢/۱/۱۸ )
» دانلود پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی ( ۱۳٩٢/۱/۱۸ )
» تحلیل مسیر ( ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ )
درباره ما
انجام کارهای آماری با نرم افزار...
ایجاد کننده وبلاگ : علی غفاری

آمار سایت