تست روانشناسی انگشتر

انگشت شصت:

-مجذوب کالاهای مدرن ومد روز هستید،آماده اید تا با چیزهای جدید روبرو شوید.

-از این که مورد توجه قرار بگیرید،لذت می برید.

-پرانرژی،اهل تفریح وبیرون رفتن هستید واز زندگی لذت می برید.

انگشت اشاره:

-دارای اعتماد به نفس کامل ومسئولیت پذیرید،رهبری وهدایت را دوست دارید.

-ممکن است در ظاهر بسیار جدی وخشن باشید،اما در باطن ملایم وحساسید.

-از امور بهینه زندگی لذت می برید.

انگشت میانی:

-بی ریا وملاحظه کارید به ویژه در مورد خانوداه ودوستان

-به خود محوری تمایل دارید واز رشد وبالندگی سرباز می زنید.

انگشت انگشتری:

-حساس ورمانتیک هستید.

-عمیقا امید دارید،عشقی بیابید که گرما بخش دل وابدی باشد.

انگشت کوجک:

-فردی مهربان ومتواضعید.

-به جزئیات توجه می کنید ودوست ندارید در کارها اشتباهی از شما سربزند.

-بیش از حد خود را مشغول می کنید.


منبع:کتاب شخصیت خود ودیگران را بهتر بشناسیم. زهراجعفری،فرزانه ابراهیمی

/ 0 نظر / 8 بازدید