نمره ۲۰بیست

*  یک روز قبل از امتحان، آزمونی شبیه آزمون واقعی انجام دهید.

*  از همکلاسی هایی که در مورد اضطراب صحبت می کنند دوری کنید.

*  ابتدا به آسان ترین سوال جواب دهید.

*  وقت وانرژی خود را با نگران شدن به عاقبت امتحان هدر ندهید.

*  یک ساعت قبل از امتحان مطالعه درس را به طور کامل تعطیل کنید و به هیچ وجه قبل از شروع امتحان از یکدیگر سوالی نپرسید.

*  شب امتحان غذاهای سبک و پرکالری مصرف کنید .

*  شب امتحان خوب بخوابید تا بتوانید پر انرژی در جلسه امتحان وارد شوید.

* وقتی می بینید اضطراب مانع تمرکز حواستان می شود ک مفهوم جمله را درک نمی کنید ، کتاب را ببندید وجمله را تکرار کنید. دوباره کتاب را باز کنید و مطلب را با صدای بلند بخوانید. سپس کتاب را ببندید.این بار خواهید توانست مطلب فرا گرفته را بخاطر بیاورید.

*  اگر در حین مطالعه نگرانید و حواستان پرت شود،چند دقیقه به خود استراحت دهید.پس از استراحت به مطالعه مجدد بپردازید.

* توجه داشته باشید که یکی از عوامل موثر وجدی اضطراب در امتحان انباشته شدن درسها برای شب امتحان است.فراموش نکنید،شب امتحان زمان یادگیری نیست، بلکه زمان مرور درس است.

* آرامش روحی و روانی تاثیر زیادی در موفقیت شما دارد.سعی کنید محیط آرام و به دور از تشنج و درگیری برای خود و خانواده و دوستان داشته باشید.

*  روی صندلی محل امتحان نشسته، چند نفس عمیق بکشید.

*  در تحویل برگه امتحانی عجله نکنید.و یک بار پاسخ ها را مرور کنید.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید