محاسبه تحلیل عاملی با برنامه SPSS

ابتدا متغیرهای مورد نظر را در ستونهای مختلف
SPSS وارد کرده و عناوین متغیرها را تعریف میکنیم سپس  دستور

Analyse à Data Reduction à Factor

را اجرا میکنیم در جدول ظاهر شده ابتدا
متغیرها را انتخاب کرده و وارد میکنیم.

در این جدول دکمه های گوناگونی وجود دارد که
به شرح زیر است:

 

دکمه Descriptives
:
در این قسمت روش kmo & Bartletts را برای تشخیص مناسب بودن
داده ها انتخاب میکنیم.

 

دکمه Extraction: با زدن این کلید پنجره ای باز
میشود که در قسمت
method
میتوان روشهای مختلف تحلیل عاملی مانند تحلیل مولفه های اصلی یا تحلیل عاملی مشترک
را انتخاب کرد.در پایین این جدول معیار انتخاب تعداد عاملها نوشته شده است. در قسمت
Extract بطور پیش گزیده ،معیار مقدار ویژه و همچنین اندازه 1 برای آن نوشته
شده است.یعنی تعدادی عامل استخراج میشود که اندازه ویژه آنها بزرگتر از یک
باشد.

همچنین در قسمت بعدی  میتوان تعداد عاملها
را از قبل تعیین کرد.

 

دکمه Rotation: در این قسمت میتوان نوع چرخش
عاملی را مشخص کرد که از قبل واریماکس انتخاب شده است.

 

دکمه Scores: چنانچه بخواهید مقادیر عاملی
را محاسبه و در تحلیل های بعدی نظیر رگرسیون استفاده کنید این دکمه را فشار
دهید.نتایج این قسمت در
output نمی آید بلکه در قسمت Data Editor ظاهر
میشود.

 

دکمه options: در صورتی که بخواهید بارهای
عاملی استخراج کنید که مقدار آن بزرگتر از عدد خاصی مانند
0.5 باشد این دکمه را فشار
دهید.

در پنجره به طور پیش گزیده عدد
0.1
نوشته شده است.با انتخاب
0.5
به جای آن ،تنها بارهای عاملی بزرگتر از
0.5 در نتایج ظاهر میشوند.و این کار تحلیل کردن
را راحت تر میکند.

 

در آخر هم دکمه ok را میزنیم.

/ 2 نظر / 22 بازدید
فرهاد

مرسی استاد عالی بود

جواد احمدی رندrend1.mihanblog.com

سلام علی جان.مثل همیشه دوستت دارم.به اقاپسروخانم سلام داریم.