تدریس درس آمار

تدریس خصوصی

درس آمار و مدل سازی برای دانش آموزان دبیرستانی و کنکوری با متد عالی و آسان

تدریس درس آمار برای دانش آموزان شاخه های فنی

تدریس درس آمار برای دانشجویان دانشگاهها

ghaffari47@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 18 بازدید